Prohlášení valné hromady Energoregion 2020

Dne: 20. 2. 2019, zámek Valeč. Na základě informací hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka, předsedy OBK Aleše Johna, předsedy Energetického Třebíčska Vítězslava Jonáše, předsedy ENERGOREGION 2020 Vladimíra Měrky, aktuální informace ČEZ o přípravě výstavby EDU 5 a po diskuzi se členy, přijala valná hromada toto usnesení k postupu přípravy výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech.

Valná hromada s potěšením přijala informace, že vláda činí kroky k dalšímu posunu přípravy výstavby 5 bloku, který má nahradit dosluhující bloky 1. a 2.  Vláda schválila nový statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Předsedou se stal premiér Andrej Babiš, členy výboru pak budou zástupci všech parlamentních stran. Očekáváme, že přínosem pro přípravu a plnění NAP JE je jmenování nového zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla. Tyto kroky dávají naději, že se v termínech konečně začnou plnit úkoly z NAP JE a nebude tak ohrožen dlouhodobý provoz JE Dukovany a aby nový blok nahradil ty současné. V novém bloku spatřujeme zachování dlouhodobě bezpečného provozu jaderného zařízení, které významným způsobem ovlivňuje život našich obcí s jejich obyvateli.

Valná hromada sdružení obcí ENERGOREGION 2020 upozorňuje na výrazný skluz v harmonogramu přípravy výstavby oproti vládou schváleného NAP JE a je tímto stavem znepokojena.

Očekáváme zvýšené úsilí Stálého výboru pro jadernou energetiku vedoucí k nápravě tohoto stavu a věříme, že prvním úkolem nového vládního výboru bude termínová revize NAP JE a jeho předložení a schválení vládou tak, aby termíny jednotlivých kroků byly reálné a závazné pro všechny rezorty a směřovaly ke spuštění nového bloku EDU v původním termínu, tedy v roce 2035.

Valná hromada požaduje, aby Energoregion 2020 byl informován o postupu přípravy tak, jak bylo slíbeno Ministerstvem průmyslu a obchodu, pouze ve dvou vydáních splněno, a to v podobě pravidelného newsletteru.

Valná hromada oceňuje velmi dobrou spolupráci s krajem Vysočina, Občanskou bezpečnostní komisí při JE Dukovany, Energetickým Třebíčskem a Ekoregionem 5, stejně tak jako se zástupci JE Dukovany a skupiny ČEZ při naplňování společných cílů.

Dle podpisové listiny starostky a starostové účastni na zasedání valné hromady sdružení.