Noví členové OBK prošli odborným školením pro jaderný personál

OBK_stáž EDU_PO_červen2024_02

Centrum přípravy personálu v Brně, které slouží k odbornému výcviku všech nových pracovníků jaderných elektráren, se na několik dnů od dubna do června stalo místem studijního pobytu i pro nové členy Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany.

Její čtyři noví členové, Jiří Šanda za sdružení obcí Ekoregion 5 a pánové Milan Buček, Michal Škoda a Votěch Kocáb za sdružení Energoregion 2020, zde absolvovali speciální vzdělávací program k získání potřebných znalostí z jaderné energetiky, tak aby mohli naplno zastávat a plnit poslání Občanské bezpečnostní komise. Tím je provádět nezávislou občanskou kontrolu provozu jaderných zařízení, srovnávat je s nejlepší mezinárodní praxí a informovat pak o těchto poznatcích veřejnost.

Na program teoretické výuky, kterou absolvovali ve školícím zařízení ČEZ v Brně, navázali pochůzkami přímo v dukovanské elektrárně, kde se v rámci dvou dnů stáže v doprovodu zkušených odborníků seznámili s procesem výroby elektřiny od samotného začátku až po její vyvedení do energetické sítě.

Díky probíhající odstávce druhého výrobního bloku v době stáže, tak měli možnost vidět i prostory, které jsou za provozu nedostupné, jako jsou parogenerátory, barbotážní nádrže, kompenzátor objemu, tzv. palubu s hlavními cirkulačními čerpadly nebo přímo nahlédnout na aktivní zónu v reaktoru. Pří prohlídce reaktorového sálu navštívili také prostory skladu čerstvého paliva. Nevynechali ani detailní prohlídku zařízení sekundárního okruhu včetně strojovny s turbínami. Nabité teoretické informace si utvrdili i v oblasti vyvedení výkonu, části elektro a také chlazení – součástí pochůzek byla i prohlídka gravitačního vodojemu a čerpací stanice Jihlava. Samotný závěr druhého dne stáže patřil tématu skladování použitého paliva, včetně návštěvy těchto prostor, které se v areálu jaderné elektrárny Dukovany nachází.

Stejně jako všechny absolventy kurzů pro pracovníky jaderných elektráren i nové členy OBK čekala na úplný závěr kurzu závěrečná zkouška před tříčlennou komisí, kterou všichni úspěšně zvládli.

A jak hodnotí průběh vzdělání a přípravy samotní členové komise?

Milan Buček, zástupce E2020, starosta Ivančic

Jsem velice rád, že jsem mohl nahlédnout no nitra JE Dukovany a mohu občanům sdělit vše podstatné o fungování JE a ubezpečit je, že elektrárna má vysoké bezpečností standarty a mohou v klidu žít v jejím sousedství. Také jsem poznal spoustu skvělých lidí na které se mohu obrátit s případnými dotazy.

Vojtěch Kocáb, zástupce E2020, místostarosta Moravského Krumlova

Chtěl bych poděkovat za možnost být součástí OBK. Jako nový člen jsem cítil povinnost co nejlépe se seznámit s provozem elektrárny, protože vědomosti o fungování Dukovan by měly být pro člena OBK zásadní. Jsem vděčný, že jsem mohl získat cenné znalosti od těch největších profesionálů v oboru. Díky nim jsem získal přesné informace o fungování elektrárny, aniž bych je musel shánět na vlastní pěst. Rovněž bych chtěl vyjádřit vděk za možnost absolvovat stáže, které propojily teorii s praxí a umožnily mi lépe porozumět důležitým detailům a principům.

Jiří Šanda, zástupce Ekoregionu 5, starosta Mohelna

Absolvování kurzu OBK ve výcvikovém programu ČEZ mi přineslo možnost získání ucelených informací o fungování tak složitého zařízení, jakým bezesporu jaderná elektrárna je. Teoretické znalosti jsme si mohli ověřit i v praxi v provozu. Nejdůležitějším poznatkem je to, jakým způsobem je zajištěn bezpečný provoz nejenom prostřednictvím bezpečnostních systémů, ale i kvalitou přípravy personálu.