Dotace

Malá komunální technika 2017 – 2019

Zveřejněn byl přehled příjemců dotací na malou komunální techniku v letech 2017 – 2019. Seznamy obcí najdete zde [PDF].

Slavnostní předávání šeku k projektu komunální techniky od Nadace ČEZ

3. 12. 2015

20151203_170805 20151203_171231

Malá komunální technika

ENERGOREGION 2020 prostřednictvím Nadace ČEZ každoročně poskytuje svým členským obcím dotace na akci Malá komunální technika.

traktor

Malá komunální technika 2016

Seznam obcí ENERGOREGIONU 2020 – dotace Malá komunální technika 2016 [PDF]

Malá komunální technika – předchozí roky

Seznam obcí ENERGOREGIONU 2020 – dotace Malá komunální technika 2015 [PDF]
Seznam obcí ENERGOREGIONU 2020 – dotace Malá komunální technika 2014 [PDF]
Seznam obcí ENERGOREGIONU 2020 – dotace Malá komunální technika 2013 [PDF]
Seznam obcí ENERGOREGIONU 2020 – dotace Malá komunální technika 2012 [PDF]

Informace pro příjemce dotací

Příjemci dotací (členské obce Energoregionu) naleznou aktuální informace v členské sekci zde.