Zahradní techniku za 2,5 milionu korun získaly obce díky sdružení Energoregion 2020

Bez názvu_4

Další podpora stavby nových bloků i seznámení starostů sčinností sdružení Energoregion 2020. Takové jsou hlavní výsledky jeho valné hromady, která se uskutečnila 20. února 2019 ve Valči. Valná hromada členských obcí zvolila nové složení výkonného orgánu sdružení, kterým je 21 členná rada sdružení složená ze zástupců tří okresů a kontrolního orgánu – revizní komise. Promítla tak výsledky loňských komunálních voleb do struktury a činnosti sdružení.

Jako host vystoupil se zásadními informacemi hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a další hosté z Energetického Třebíčska a Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany, ve které má ENERGOREGION 2020 významné zastoupení, včetně předsedy komise. Závěry jednání jsou obsaženy v prohlášení Valné hromady sdružení ENEREGOREGION 2020, které je k dispozici v příloze této tiskové zprávy. Součástí vrcholného setkání zástupců členských obcí byla také prezentace společného projektu sdružení – Malé komunální techniky na nádvoří valečského zámku, který je dlouhodobě podporován Nadací ČEZ i samotnou JE Dukovany.

Zahradní technika za 2,5 milionu pro obce

Menší traktory, křovinořezy, mulčovače, sekačky i motorové pily za 2 miliony 500 tisíc korun získaly prostřednictvím Energoregionu města a obce v okolí Jaderné elektrárny Dukovany. Právě ta je klíčovým zdrojem financování projektu, který trvá již devátý rok. Letos na ni dosáhnou například v obci Bohutice, Tetčice, Vladislav, Medlice, Čučice, Okarec aj.

Není to o provozním financování významných projektů, ale tyto drobnější nákupy mají obrovský význam z pohledu zlepšování našeho prostředí. Je to využití našich vlastních kapacit, o tom, že se nám naše města a obce daří udržovat upravená, nemusíme se bát rozšiřování zeleně,“ vysvětluje Richard Janderka, starosta jihomoravské obce Vedrovice a předseda mikroregionu Moravskokrumlovsko.

Stejný pohled mají i energetici, kteří prostřednictvím Nadace ČEZ v okolí pomáhají. „Klíčový je pro nás dlouhodobý, udržitelný rozvoj, kam údržba zeleně v obcích určitě patří. Není to ale jediný projekt, o prostředí v našem okolí se zajímáme systémově,“ doplňuje člen představenstva a ředitel divize Jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek. O podpoře v letošním roce sdružení se zástupci společnosti ČEZ opět jedná. „Velmi rádi bychom objem pomoci obcím i navýšili, ale jednání ještě nejsou úplně u konce, avšak v této chvíli vypadají velice nadějně. “ říká předseda Energoregionu 2020 Vladimír Měrka.

Energoregion 2020, který sdružuje 129 obcí v 20 km ochranném pásmu regionu Jaderné elektrárny Dukovany, aktivně spolupracuje s Jadernou elektrárnou Dukovany a Nadací ČEZ již několik let. V minulých letech bylo společným úsilím uskutečněno několik dalších významných projektů jako např. výstavby dětských hřišť, zateplení budov škol, vybavení škol moderní technikou nebo nákup vybavení sborů dobrovolných hasičů.

Energoregion 2020 obdržel jen za uplynulé tři roky od Nadace ČEZ částku 5 milionu korun a mohl tak poskytnout dotace na nákup zařízení všem 129 obcím v rozmezí 52 – 82 tisíc dle velikosti obce a vybraného zařízení. Každá obec spolufinancovala nákup částkou ve výši minimálně 25 % daru. Obce nakupovaly mulčovače, sekačky, sněhové frézy, traktůrky, sypače chodníků, drtiče větví, motorové pily, křovinořezy a další potřebnou techniku,“ říká Šárka Zedníčková, tajemnice Energoregionu, která má přidělování dotací na starosti.

Kontakt E2020: Šárka Zedníčková, tajemnice Energoregionu 2020, tel. 608523 620, e-mail:sarka.zednickova@outlook.cz
Kontakt JE Dukovany, útvar komunikace: Jana Štefánková, tel. 7247 804786, e-mail: jana.stefankova@cez.cz

Bez názvu_1 Bez názvu_4