Kulatý stůl – setkání s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku Jánem Štullerem

Dne 30.8.2016 se uskutečnilo na zámku v Dukovanech setkání s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku Jánem Štullerem, které uspořádalo Energetické Třebíčsko v čele s Vítězslavem Jonášem.

er3008-1

 

Hlavním tématem bylo plnění úkolů Národního akčního plánu pro jadernou energetiku, který má nyní 3-4 roky zpoždění. Jednání u kulatého stolu se zúčastnili zástupci ČEZ Martin Uhlíř, Petr Závodský, ředitel EDU Miloš Štěpanovský, ředitel Správy uložišť radioaktivního odpadnu Jiří Slovák, senátor Miloš Vystrčil, poslanec Jan Zahradníček, radní kraje Vysočina Martin Hýský, předseda OBK Aleš John, předseda Energoregionu 2020 Vladimír Měrka, starostové z okolního regionu a zástupci firem.

V průběhu diskuzí zazněla rizika, která mohou prodloužit lhůtu pro naplnění Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky

– legislativní změny-nutná změna stavebního zákona

– infrastruktura – jednání s obcemi ohledně změn či urychlení oprav infrastruktury na 104 míst na trase Kolín – Dukovany.

– schválení EIA – v současné době se ČEZ nachází na začátku procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

– další problém může nastat v personálních kapacitách jaderného dozor, které jsou nyní na hranici únosnosti

– výběr vhodné lokality uložiště jaderného odpadu

er3008-2

V Náměšti nad Oslavou 3.9.2016,
Šárka Zedníčková, tajemnice Energoregionu 2020