V Náměšti nad Oslavou zasedala Rada Energoregionu

Dne 15.8.2023 se konala Rada Energoregionu. Předmětem jednání byla aktuální diskuse k výstavbě 5. bloku JE Dukovany, a to zejména téma ohledně dopravy pro území Jihomoravského kraje.

Dalším neméně důležitým bodem se stala dotace na malou komunální techniku z Nadace ČEZ, kdy se projednávalo stanovisko a argumenty, proč zachovat stávající systém dotací z Nadace ČEZ. Zpráva o provozu EDU a činnost OBK byla členům Rady dána k dispozici.

Další jednání rady je naplánováno ke konci roku 2023.

Bližší informace: Vladimír Korek – předseda, Šárka Zedníčková – tajemnice