Kulaté stoly s potenciálními dodavateli výstavby 5. bloku pořádá Energetické Třebíčsko

energo2020-kulate-stoly

V regionu se postupně představuje všech šest potenciálních dodavatelů výstavby nových jaderných bloků. Organizátorem kulatých stolů, kam jsou zváni zástupci regionálních firem a zástupci samospráv, je Energetické Třebíčsko, OHK Třebíč a OBK při JE Dukovany. Firmy i starostové využívají kulaté stoly k navázání kontaktů se zástupci těchto firem.

Vítězná firma bude potřebovat v regionu zázemí a  její pracovníci budou využívat služby zdravotnické, ubytovací, stravovací a další. Vítězslav Jonáš, předseda Energetického Třebíčska upozorňuje, že výstavba nového jaderného bloku bude největší investicí novodobé České republiky. Proto je zapotřebí, aby firmy i obce byly připraveny.

Sérii kulatých stolů odstartoval Rosatom

Vloni na podzim se uskutečnil první kulatý stůl s firmou Rosatom. Leoš Tomíček, viceprezident společnosti Rostatom, seznámil účastníky se současnými i potenciálními projekty Rosatomu v Rusku a dalších zemích. Ve své prezentaci uvedl, že se již dnes účastní výstavby jaderných elektráren pod vedením Rosatomu řada českých firem. Technický ředitel Andrej Aniščenkov představil technologický vývoj reaktorů VVER především z hlediska bezpečnosti. Reaktory VVER-1200 se řadí ke generaci III+, což znamená, že jde o jedny z nejmodernějších reaktorů, které jsou dnes ve světě stavěny.

Zástupci korejské KHNP přijeli na kulatý stůl v květnu

V květnu letošního roku se uskutečnil kulatý stůl s korejskou KHNP. „Pokud se KHNP do projektu v Dukovanech zapojí, budeme potřebovat byty pro naše inženýry. Ty mohou stavět místní firmy. Za nimi přijedou i jejich rodiny, potřebujeme pro ně nemocnici a školu. A také pracovní sílu do nich,“ prohlásil zástupce KHNP pro Českou republiku Joonkyo Suh.  Čechům Korejci předložili dva návrhy konstrukce jaderných reaktorů pokročilé verze. „Oba splňují bezpečnostní i konstrukční požadavky,“ řekl vedoucí projektu Yongsoo Kim. V obou variantách je reaktor obklopen fyzicky oddělenými budovami pomocných provozů, kanceláří a skladů. Reaktor je tak chráněn, reaktor podle Korejců odolá i případnému leteckému útoku. Samotný reaktor by KHNP pravděpodobně dopravila přímo z Korejské republiky. Místní stavební společnosti by se mohly podílet na výstavbě provozních budov. Těch by se na ploše 42 tisíc plošných metrů mělo nacházet celkem 82.

V září se konal kulatý stůl s čínskou CGN

Projekt výstavby nových jaderných bloků přijel do Třebíče prezentovta prezident čínské společnosti Zhang Shanming. Společně s hlavním inženýrem Wang Yuhongem a náměstkem generálního ředitele mezinárodního rozvoje Li Minem se zaměřili především na technologickou stránku výstavby a na otázku dostatečného ekonomického zajištění projektu. „Projekt dostavby 5. bloku JE Dukovany považujeme za atraktivní z mnoha aspektů. Nejdůležitější je pro nás samozřejmě technologická stránka věci, ale jelikož víme, jak je tento projekt pro region zásadní, soustředíme se také na to, aby výstavba proběhla v naprostém souladu s místním hospodářským rozvojem a pokud možno pozitivně ovlivnila další fungování lokální ekonomiky,“ sdělil na  setkání prezident CGN Mr. Zhang Shanming.

Také čínská CGN si uvědomuje, že je nutné spolupracovat s regionem. Na kulatém stole představili návrh na zapojení lokálních firem, ve kterém nastínili například personálního zajištění výstavby.

Na prosinec je naplánován kulatý stůl s firmou ATMEA

Na 12. prosince je v plánu kulatý stůl s francouzskou firmou ATMEA. Zájemci se mohou zúčastnit. Sledujte prosím web www.energeticketrebicsko.cz

„Hlavním účelem kulatých stolů je seznámení se s potenciálními uchazeči o dostavbu a představení jejich vizí o dokončení projektu s důrazem na problematiku zapojení lokálních firem a hlavně s důrazem na důležitost JE Dukovany pro zdravé ekonomické fungování regionu,“ shrnuje Vítězslav Jonáš předseda Energetického Třebíčska.

O definitivní výstavbě musí rozhodnout nová vláda

O výběru dodavatele a také o investičním modelu a financování nových tuzemských jaderných bloků musí rozhodnout vláda. Měla by tak učinit nejpozději do poloviny příštího roku, aby mohl být dodržen naplánovaný harmonogram výstavby se spuštěním nového bloku kolem roku 2035, kdy se počítá s odstavením nejstarších dukovanských bloků. Doposud je Česká republika energeticky soběstačná. Pokud by se nepodařilo dosluhující dukovanské bloky nahradit novými, chyběla by v roce 2035 v České republice přibližně pětina z odhadované spotřeby elektrické energie.

Energetické Třebíčsko zastupuje zájmy obcí i firem z regionu směřující k udržení provozu jaderné elektrárny. Uzavření elektrárny bez náhrady by podle regionálních politiků a expertů mohlo tuto oblast ekonomicky velmi poškodit.

Eva Fruhwirtová