Setkání s ministrem průmyslu a obchodu Havlíčkem v Třebíči

Ve čtvrtek 15. srpna jednal předseda Energoregionu Vladimír Měrka s dalšími zástupci třebíčského a jihomoravského regionu s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem. Ten přijel na pozvání poslankyně Moniky Oborné do Třebíče. Hlavním tématem byla výstavba nového jaderného zdroje a připravenost regionu a místních firem.

Výstavba je na dobré cestě. Všichni pracují, jak mají

Po prohlídce ekotechnického centra Alternátor a připravovaného informačního centra SÚRAO následovalo pracovní jednání. „Vláda definitivně rozhodla o výstavbě v Dukovanech. Je to začátek a čeká nás dlouhá cesta. Ale pokud chceme udržet útlum uhlí, musíme současně zvedat podíl jádra. Pro výstavbu je navíc ekonomicky vhodná doba,“ uvedl na úvod ministr. V současné době probíhají jednání na všech úrovních včetně jednání s Bruselem, zahraničními státy i firmou ČEZ. Podpis rámcové smlouvy mezi státem a ČEZ bude podle ministra ve velmi dohledné době. Ministr Havlíček také ocenil nápad předsedy Jonáše, že by k podpisu mohlo dojít přímo v Dukovanech. Do 14 dnů by také mělo ministerstvo životního prostředí vydat rozhodnutí EIA k Dukovanům

Ministra ujistili, že veřejnost i firmy jsou pro jádro

Obce ve 20km pásmu jaderné elektrárny zastupoval Vladimír Měrka. Ministrovi představil sdružení Energoregion 2020 a také ho seznámil s historií jednání zástupců regionu s ministerstvem průmyslu. „Vám, pane ministře, věříme a jsme připraveni také pomoci,“ sdělil Vladimír Měrka ministrovi. Upozornil ho také na fakt, že region je dlouhodobě velmi pozitivně nakloněn pro jadernou energetiku. Nicméně starostové i ministr si uvědomují, že je potřeba s veřejností i nadále hovořit a připravovat mladou generaci pro jádro.

Předseda okresní i krajské hospodářské komory Richard Horký informoval ministra o průzkumu hospodářské komory.  Celkem 92 % firem na Třebíčsku se vyjádřilo pro jádro a na celé Vysočině to bylo 84 %. Náměstek hejtman kraje Vysočina Martin Kukla doplnil, že krajské zastupitelstvo dalo opakovaně podporu výstavbě nových jaderných bloků.

Dalším tématem bylo vyvedení tepla z nového jaderného bloku na Brno. Energetické Třebíčsko zajistilo studii proveditelnosti a také iniciovalo jednání na brněnském magistrátu. „Technologické a environmentální podmínky pro horkovod zde jsou,“ potvrdil ministr. Nyní připravuje Energetické Třebíčsko další jednání s ministrem životního prostředí Brabcem o možné podpoře tohoto projektu. Pomoc v jednání přislíbil ministr Karel Havlíček i poslankyně Monika Oborná.

Chtějí rozjet vzdělávací projekt. Při výstavbě budou potřeba nové mozky

Ministr Havlíček se shodl s předsedou Energetického Třebíčska Jonášem a předsedou Občanské bezpečnostní komise Alešem Johnem, že se nesmí podcenit vzdělávání a příprava budoucích energetiků. „Společnost Dukovany II potřebuje až 600 nových inženýrů,“ potvrdil Petr Závodský, ředitel útvaru Výstavba jaderných elektráren ve společnosti ČEZ. Ačkoliv ČEZ organizuje Letní univerzity, přednášky na vysockých i středních školách, je to podle Vítězslava Jonáše málo. Proto Energetické Třebíčsko připravuje projekt zaměřený na pedagogy, kde chtějí učitele nejen informovat o současném vývoji jaderné energetiky, ale také jim umožnit setkat se s jadernými odborníky a podívat se do jaderné elektrárny. „Bude to stát peníze, ale musíme do vzdělávání a přípravy investovat,“ sdělil ministr Havlíček a přišel rovnou ke konkrétnímu kroku: „Na podzim svolám všechny rektory vysokých škol, zástupce ČEZ a budeme mluvit o tom, kolik je studentů, jaké mají školy kapacity, co potřebují a co pro ně můžeme udělat.“ Do přípravy se podle zúčastněných musí zapojit stávající generace energetiků z Dukovan i Temelína.