Den bezpečnosti JE Dukovany

19S_8830

Ve středu 22. května  2019 měli členové Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany jedinečnou možnost účastnit se neveřejného zasedání zástupců státu a vedení elektrárny.  Hlavním tématem bylo seznámení se s novinkami v oblasti fyzické ochrany JE Dukovany, doplnění nových prvků,  zaměřených na  zvýšení úrovně zabezpečení  jaderné elektrárny.

V neposlední řadě si členové OBK také vyslechli  novinky,  které se týkají  změn v legislativě, kybernetické bezpečnosti, bezpečnostní způsobilosti osob a mnoho dalších podstatných a důležitých skutečností.

19S_8778 19S_8780

Velmi zajímavou částí tohoto setkání byly praktické prezentace a ukázky vybavení  Speciální  jednotky Policie ČR, dislokované přímo v areálu dukovanské elektrárny, Armády ČR a bezpečnostní služby M2C. Prohlédli si také nově řešené oplocení areálu JE Dukovany, které je vyšší než původní a je opatřeno žiletkovým drátem a detekční technikou.

19S_8809 19S_8811

Samostatnou zmínku si zcela jistě zaslouží možnost návštěvy řídicího centra fyzické ochrany elektrárny. Jedná se o moderní technikou vybavené pracoviště, zajišťující neustálý dohled nad bezpečností elektrárny, včetně možnosti monitoringu dění ve světě.

Podle poskytnutých informací bude do modernizace zabezpečení elektrárny, v souvislosti s novelizovanou legislativou,  investováno 700 milionů korun. Je to obrovská suma, která dokládá, že bezpečnost jaderného zařízení je pro provozovatele na prvním místě.

19S_8820 19S_8830

Děkujeme za možnost se tohoto zasedání zúčastnit.

Josef Obršlík,  člen OBK při Jaderné elektrárně Dukovany