Pozvánka na mimořádné zasedání valné hromady sdružení ENERGOREGION 2020

Rada sdružení Energoregion 2020 svolává v souladu s článkem 5 stanov mimořádné zasedání valné hromady sdružení ENERGOREGION 2020v pátek 30. července 2021 od 10 hodin v konferenčním sále A Sport-V-hotelu Nám. 8 května, Hrotovice.

Navržený program jednání valné hromady je následující:

  1. Zahájení, přivítání a představení hostů
  2. Volba předsednictva valné hromady a návrhové komise
  3. Aktuální situace v přípravě výstavby V. bloku Jaderné elektrárny Dukovany, vystoupení hostů
  4. Zpráva o činnosti OBK
  5. Návrh usnesení a prohlášení ENERGOREGION 2020
  6. Diskuze
  7. Závěr

Po vyčerpání programu valné hromady bude následovat společný oběd.

Pozvání na valnou hromadu přijal předseda Senátu Miloš Vystrčil PČR, místopředseda vlády ČR a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček a předsedkyně SÚJB Dana Drábová.

Současně jsou na zasedání pozváni: poslanci a senátoři, kteří nás zastupují v PČR, hejtmani obou našich krajů, generální ředitel skupiny ČEZ a.s., ředitel Jaderné elektrárny Dukovany se svými spolupracovníky, předsedkyně Ekoregionu 5 a další.

Vyjádření ohledně Vaší účasti zašlete laskavě prostřednictvím přiložené návratky do 20.7.2021 oskenovanou e- mailem na adresu sarka.zednickova@outlook.cz

Celou pozvánku ve formátu PDF ke stažení a vytištění najdete zde.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, bude mi ctí přivítat Vás na tomto jednání.

Za Radu sdružení Energoregion 2020

 

Vladimír Měrka

předseda