Obce volají po zajištění bezpečných průjezdových cesty Dukovany – Brno v souvislosti s výstavbou nových jaderných bloků

MK

V pondělí 13.března navštívili hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha zástupci sdružení obcí Energoregion 2020, sdružení Energetické Třebíčsko, města Ivančice a Moravského Krumlova. Tématem jednání bylo řešení kritické situace v dopravě na komunikaci č. II/152 a II/394, kde již v současné době dochází k těžké průjezdnosti obcí a měst na trase Jaderná elektrárna – Brno.

Zvláště kritická je situace je v Jamolicích a Ivančicích. Zástupci obcí upozornili hejtmana Jana Grolicha, že při výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech dojde k nárustu osobní i nákladní dopravy.

Stavba nových jaderných bloků s sebou nese i dopravní zátěž regionu

Dukovanská jaderná elektrárna je jedním z největších energetických zdrojů v České republice a dostavba pátého a šestého bloku bude mít vliv i na dopravní situaci v okolí. Především dojde k nárůstu nákladní dopravy z elektrárny směrem na Brno. V současné době totiž chybí kvalitní dopravní spojení, a proto se dopravní zatížení často řeší přes obce a města, což způsobuje velká zdržení a komplikace.  Podle starostů současný stav silnic nezvládne tento nápor dopravy, a tím dojde k ohrožení bezpečnosti provozu. Tento nárůst dopravy také sníží kvalitu života v obcích na trase návozu materiálů na stavbu.  „Pamatuji si na výstavbu elektrárny Dukovany a Dalešice v 80. letech, kde docházelo doslova k ničení obcí nadměrnou dopravou. Nyní je nejvyšší čas připravit takovou dopravní infrastrukturu, která bude bezpečná a bude dobře sloužit,“ shrnuje Vítězslav Jonáš, předseda Energetického Třebíčska.

Nově navržená trasa zlepší dopravní zanedbanost v regionu Moravskokrumlovsko a Ivančicko

Protože doposud na výzvy obcí a měst Jihomoravský kraj ani stát nereagoval patřičnými opatřeními, předložili sami obce návrh dopravního řešení, který zpracoval místostarosta   Moravského Krumlova Vojtěch Kocáb. „Navrhl jsem výstavbu nové silnice, která by mohla vést z přivaděče z dálnice D1 u Rosic a končit ve městě Znojmě. Tento nový dopravní spoj by pomohl vyřešit celkovou dopravní zanedbanost v regionu Moravskokrumlovsko a Ivančicko a také by zlepšil dopravní situaci pro nákladní dopravu z Dukovan směrem na Brno,“ popisuje Vojtěch Kocáb. Nová silnice by mohla zkrátit dobu jízdy o asi 15 minut a tím pomoci snížit dopravní zatížení v okolí elektrárny. Navíc by se část této nové komunikace mohla spojit s plánovaným teplovodem z jaderné elektrárny Dukovany na Brno, což by mohlo přinést další výhody. Zejména snížení nákladů na výstavby a mohlo by nám to ušetřit za topení.

Hejtman půjde za ministrem dopravy

Hejtman Jan Grolich upozornil, že v rámci dopravních cest se skutečně neřeší obchvaty obcí na trase silnice II/152 a II/394 a že v silách Jihomoravského kraje toto řešení není. Slíbil, že požadavek obcí projedná s ministrem dopravy Martinem Kupkou.

„Věci se hýbou, ministr Kupka o nás ví.“ sdělil předseda Energoreionu 2020 Vladimír Korek.

Pracovního jednání s hejtmanem Janem Grolichem se zúčastnil předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš, předseda Energoregionu 2020 Vladimír Korek, místopředseda Energoregionu 2020 Ladislav Horák, místostarosta Moraského Krumlova Vojtěch Kocáb, starosta Ivančic Milan Buček, člen expertního týmu Energetického Třebíčska Petr Sláčala.

U hejtnama II