V Jaroměřicích nad Rokytnou zasedala Rada Energoregionu

Dne 10.9.2015 se konala, ve špitálku v Jaroměřicích nad Rokytnou, Rada Energoregionu. Mezi pozvanými hosty nechyběli vedoucí útvaru a tiskový mluvčí Jiří Bezděk, předseda OBK Aleš John, předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš, zástupce skupiny ESCO ČEZ Michal Frano, správce webových stránek Energoregionu Ing. Bohumil Smutný.

Hlavním bodem programu byla prezentace centrálního nákupu energií a kogenerační jednotky firmy ESCO ČEZ. Představili, čím se zabývají, cílovou skupinu zákazníků, proces samotného jednání, představili aktuální situaci na trhu, kde trh je v tuto chvíli zaměřen jen na nákup komodity a jejich vizí je zákazníka obsluhovat komplexně. Především ale představil jejich nabídku. Celá nabídka bude dostupná na neveřejné části webu pro obce.

V další části vystoupil předseda OBK Aleš John a přítomné seznámil s činností OBK. Předseda přednesl návrh o přizvání SÚRAO k dohodě o OBK, kvůli malé informovanosti.

Ing. Jiří Bezděk informoval o odstávce 1 bloku, která souvisí s podáním žádosti o prodloužení životnosti právě 1 bloku. Samotné rozhodnutí o prodloužení má padnou v prosinci. Firma ČEZ bude v rámci skupiny šetřit, ale není avizované krácení financí pro obce.

Vítězslav Jonáš představil nejbližší akce Energetického Třebíčska jakými budou 26.10.2015 výkonný výbor Energetického Třebíčska, kde bude předán základní kámen k dostavbě 5 bloku Ministerstvu průmyslu a obchodu, ukončení Socio-ekonomického výzkumu, či výjezdní zasedání expertní kontrolní komise pro jadernou problematiku.

Posledním bodem zasedání Rady bylo představení neveřejné části webu a vytvoření nových stránek Energoregionu, které jsou nyní v testovací fázi, a očekává se připomínkování ze strany jednotlivých členů.

Další schůze Rady Energoregionu je plánována na prosinec 2015 ve Zbýšově.

Bližší informace: Vladimír Měrka, předseda, Šárka Zedníčková, tajemnice sdružení