Dvoudenní pracovní setkání poslaneckého Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj v Třebíči

Dne 14. – 15. 10. se setkali poslanci se starosty a vedením Jaderné elektrárny Dukovany v Třebíčské Borovině. Hlavním tématem byl rozvoj regionu v souvislosti s provozem Jaderné elektrárny Dukovany.  Poukazovalo se zde na nutnost stavět pátý blok z důvodu odchodu kvalifikovaných odborníků pro tuto tématiku a návaznosti plno firem na chod elektrárny. Termíny, které byly dané zejména v oblasti stavebního povolení, v tuto chvíli nejsou splněné a to prodlužuje a zdržuje realizaci.

pracsetkani1

Vedení ČEZ upozorňovalo na stav týkající se splnění procesu EIA, kde je potřeba vyjádření stavebního úřadu a potřebného razítka. Podle našeho výkladu má razítko udělit ministerstvo pro místní rozvoj. Pro jistotu jsme požádali ještě stavební úřad Hrotovice, Třebíč i krajský stavební úřad v Jihlavě. Úřady nám řekly, že záměr je v souladu s územním plánem, ale že nemohou udělit potřebné razítko,“ popsal situaci ředitel útvaru výstavby jaderných elektráren ČEZ Petr Závodský.

pracsetkani2

Z úst Hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška (i za nepřítomného Hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka) zaznělo jasné stanovisko podpory provozu a rozšíření jaderné elektrárny z obou krajů.

Milada Halíková předsedkyně poslaneckého Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ocenila, že podpora jaderné energetiky je v regionu kontinuální a jednohlasná a sdělila, že je její výbor připraven pomoci a přispět k úspěšné výstavbě 5. bloku v Dukovanech. „Do přípravy zákonů vstoupíme už mnohem dříve než ve fází, kdy je předložen vládě. Pro výstavbu nového jaderného bloku je nyní důležitá novela stavebního zákona a zákona o veřejných zakázkách,“ upřesnila.

pracsetkani3

Lenka Kováčovská, ředitelka odboru strategie na ministerstvu průmyslu a obchodu vysvětlila, proč plnění úkolů národního akčního plánu jaderné energetiky je zpožděn o dva měsíce. „Vše precizně připravujeme. „Česká republika nehledá vítěze tendru, ale strategického partnera pro výstavbu, který bude mít v projektu vlastnický podíl a bude mít zájem na nenavyšování výdajů“