Seminář OBK – Budoucnost JE Dukovany

Každoroční seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany se uskutečnil ve čtvrtek 19.11. v Dalešicích, v prostorách Akciového pivovaru Dalešice.

1

Zúčastnilo se ho na 90 představitelů samospráv, firem a institucí u okolí EDU. Vystoupili  Petra Jílková, předsedkyně Ekoregionu 5,  Dana Drábová, předsedkyně SÚJB, Vladimír Měrka, předseda Energoregionu 2020,  Ladislav Štěpánek, ředitel divize Výroba ČEZ, a.s, Miloš Štěpanovský, ředitel JE Dukovany,  Martin Uhlíř, vedoucí projektu Nový jaderný zdroj EDU, Vítězslav Jonáš, předseda sdružení Energetické Třebíčsko, Miloš Vystrčil, senátor PČR, Josef Zahradníček, poslanec PČR, Róbert Holý, tajemník OIK Bohunice a Mochovce,  starostové měst a obcí a další.

2

Aleš John sdělil očekávání vlády ČR o prioritě výstavby EDU 5 i prodlužování  provozu stávajících bloků, které zaznělo na konferenci IVD v Praze 18.11.

Divizní ředitel ČEZ, a.s., L. Štěpánek přednesl sdělení o problémech výroby ČEZ.

Předsedkyně SUJB Dana Drábová zdůraznila vysokou úroveň bezpečnosti vtělenou do robustního projektu současných bloků EDU. Dále představila systémový přístup k bezpečnosti a na tomto pozadí konstatovala, že současné problémy, kterými EDU prochází, nesnižují úroveň bezpečnosti provozu, která je vysoká a bez trendových poklesů hodnot. Nicméně poukazují na malá odklonění od kultury bezpečnosti a také na některé systémové nedostatky v kontrolní činnosti. Závěrem předsedkyně SUJB konstatovala, že “současný problém je náš společný problém i když formálně je za něj zodpovědný ČEZ”.

Ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský představil historii provozu EDU v roce 2015, ozřejmil nedostatečné dokladování výsledků rtg kontrol svarů a jeho rozhodnutí (které chválíme) odstavit bloky 2 a 3 a provést opakované kontroly. Jedná se o kontroly cca 1000 – 1700 svarových spojů na každém bloku. V současné době se chýlí kontroly ke konci na bloku 1 a 3. Předpoklad je, že náběh bloku 1 a 3 by se měl uskutečnit začátkem prosince a následně bude odstaven blok 4 a zůstane v odstávce blok 2 pro provedení opakovaných kontrol svarů.

Martin Uhlíř informoval o aktuálním stavu prací s přípravou výstavby EDU 5. V současné době se ČEZ připravuje na vypsání zjišťovacího řízení pro EIA.

Další diskuse se vedla na téma aktivit Energetického Třebíčska (V. Jonáš) v souvislosti s novým blokem. Bylo také konstatováno, že:

– úkoly stanovené Národním akčním plánem JE se neplní,

– není jmenována odborná komise ani vládní zmocněnec,

– také ČEZ dostatečně nahlas neoznamuje touhu a přání zahájit výstavbu nového jaderného zdroje.

/publikováno:23.11.2015 – www.obkjedu.cz/

3 4