V Oslavanech zasedala Rada Energoregionu

Dne 11.2.2016 se konala, v Oslavanech, Rada Energoregionu 2020. Hlavním bodem programu byla novela atomového zákona, současná situace přípravy dostavby 5 bloku, zpráva revizní komise, informace k Nadaci ČEZ pro rok 2016. Mezi pozvanými hosty nechyběl předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš, předsedkyně Ekoregionu 5 Petra Jílková, tiskový mluvčí ČEZ Jiří Bezděk, předsedkyně Revizní komise Jana Valová.

oslavany-energo-2

Město Oslavany připravilo pro členy rady prohlídku místního pivovaru s nabídkou členským obcím ENERGOREGION 2020 výrobu speciálního piva pro městské a obecní slavnosti a další společenské a sportovní příležitosti. Kontakt je k dispozici na webu města s tím, že domluvu na druhu piva, etiketě, názvu apod. je potřeba uskutečnit nejméně 2 měsíce před předpokládaným termínem výstavu piva.

oslavany-energo-1

Vzhledem k situaci vyvíjejícího se vládního návrhu nového atomového zákona, byla svolána schůze předsednictva, která proběhla 26.1, kde se projednal pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 560. V tuto chvíli máme vyjádření od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a její stanovisko je zamítavé. S diskuze vyplynul fakt oslovit  pana hejtmana Michala Haška a pokusit se s ním vyjednat podporu. Hejtman Kraje Vysočina MUDr Běhounek podporu vyjádřil, jednal s ním o tom předseda Měrka.

Pan Jiří Bezděk informoval o ukončení odstávky, způsobené chybnými sváry, bloků č. 1 a 2 od soboty 13.2.2016. Pro rok 2016 byla Energoregionu přislíbena částka 2,5 mil Kč na malou komunální techniku, kterou obdrží 41 obcí.

Jak Vítězslav Jonáš, předseda Energetického Třebíčska, tak předseda Energoregionu Vladimír Měrka vyslovili znepokojení nad nečinností spojenou s dostavbou pátého bloku a na základě toho byl zaslán premiérovi Bohuslavu Sobotkovi dopis s žádostí o dohlédnutí plnění úkolů z Národního akčního plánu. Dalšími kroky Vítězslava Jonáše k dostavbě 5 bloku budou směřovat k debatám u kulatého stolu přímo v Praze a dále bude navržen další postup k základnímu kameni dostavby 5. bloku.

Paní Jílková (předsedkyně EKOREGION 5) vyslovila znepokojení nad děním v obci Slavětice, kde jsou registrovány aktivity některých odpůrců výstavby 5. bloku JEDU a stavby trvalého uložiště jaderného odpadu, se snahou o  uspořádání  místního referenda.

Jana Valová, předsedkyně Revizní komise přednesla zápis z jednání Revizní komise, která proběhla 8.2.2016. Doporučení ke změnám:

  • Prověřit náklady na webové služby
  • Podmínky vedení účtu u jiných bank či lepší podmínky u stávající banky (nejlépe bez poplatků).

Další schůze Rady se bude konat v Náměšti nad Oslavou

Bližší informace:
Vladimír Měrka, předseda,
Šárka Zedníčková, tajemnice sdružení