Seminář OBK při JE Dukovany – 2017

seminarOBK

Dne 29.11.2017 se v Hotelu Zámek Valeč uskutečnil další ročník tradičního semináře Občanské bezpečnosti komise při JE Dukovany. Na sto zastupitelů, starostů, techniků, odborníků a zástupců firem z okolí JE Dukovany se zúčastnilo v úterý 28.11. v Hotelu Zámek Valeč již tradičního semináře Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany.

Téma bylo prosté – JE Dukovany v roce 2017 a v letech budoucích. S hodnocením provozu v roce 2017 vystoupil Bohdan Zronek ředitel divize jaderné energetiky ČEZ, ředitel JE Dukovany Miloš Štěpanovský a předseda OBK Aleš John. Spolupráci s regionem zdůraznil Vladimír Měrka, předseda Energoregionu 2020, a Petra Jílková, předsedkyně Ekoregionu 5. Hodnotící část zakončila předsedkyně SUJB Dana Drábová.

seminarOBK5

Celkové hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti EDU v roce 2017 vychází příznivě. Byly ukončeny dlouhé kontrolní odstávky, byla vydána licence pro 2. blok a požádáno o licenci pro bloky 3 a 4, která by měla být udělena do konce prosince.

Byla představena nová divize jaderné energetiky ČEZ a její cíl T30T – Trvale 30 terawathodin. Tím je myšlena roční výroba v jaderných elektrárnách ČEZ. Bylo zdůrazněno, že se zásadním způsobem k lepšímu změnila kultura bezpečnosti, jak řekla Dana Drábová změnil se stav mysli jaderníků. Problémy sice jsou, ale jsou pojmenovány a řeší se. Sdružení obcí i OBK si pochvalovalo otevřenou a rychlou komunikaci elektrárny s regionem.

seminarOBK3

Vladimír Měrka otevřel problém s obměnou antidot pro obyvatelstvo v pásmu havarijní připravenosti. S novým Atomovým zákonem totiž přešel z provozovatele na Kraje a Hasičské sbory a bude nutné k němu urychleně svolat jednání pro dořešení postupu a koordinaci obměny.

V druhé části semináře vystoupil Martin Uhlíř, ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II, Ján Štuller, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku, a Vítězslav Jonáš z Energetického Třebíčska. Vystupující představili současný stav přípravy výstavby nového bloku v lokalitě Dukovany. Na MŽP byla předána hodnotící dokumentace EIA a její proces projednávání začal. Očekává se zásadní rozhodnutí Stálého vládního výboru o způsobu řízení investiční výstavby a způsobu financování stavby.

seminarOBK4 seminarOBK2

Všichni vystupující však konstatovali, že plán z roku 2015 má skluzy a nový blok by mohl být spouštěn kolem let 2035 – 2039. To ovšem auditorium hodnotilo negativně. Bylo doporučeno pro urychlení postupu a zkrácení termínů urychleně kontaktovat novou vládní garnituru. Toho se bude muset ujmout společně Energetické Třebíčsko, OBK i spolky Energoregion 2020, Ekoregion 5 i EDU II, a.s. Nedá se nic dělat, termíny jsou napnuté a na neplnění vládního plánu je nutné poukázat.

Odkaz na reportáž ČT z průběhu semináře –

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/217411000141128-udalosti-v-regionech/obsah/584757-zaseda-bezpecnostni-komise

Dostupné prezentace uloženy na stránkách OBK-JEDU –

http://www.obkjedu.cz/aktuality/seminar-obk-pri-je-dukovnay-2017/

Zdroj: Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany